Projecte Smart Classroom

El curs 2017-2018 la nostra escola va ser seleccionada per participar en el projecte de recerca Smart Classroom (aula intel·ligent) liderat per la Universitat Oberta de Catalunya i amb la col·laboració d’altres universitats com la UB, la UAB i la UVIC.

El projecte es contextualitza en els avenços experimentats en l’àmbit de l’educació, per l’aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques que requereixen posar atenció preeminent en la investigació sobre quins són els canvis que hauria d’experimentar la configuració i l’organització de l’espai d’aprenentatge.

El projecte té com a objectiu principal co-dissenyar, implementar i avaluar l’organització i l’estructura (arquitectura interior i disseny) de models d’aula, els sub-espais que les configuren i els recursos que les omplen, posant especial atenció en la integració transparent i ubicua de les noves tecnologies.. A més, es pretén establir les condicions, les dinàmiques i les metodologies que han d’inspirar i guiar la pràctica educativa en aquests nous models d’aula per fer el màxim d’eficient i satisfactori el procés d’aprenentatge i avançar en el context d’innovació didàctica en què es troben els/les docents del nostre centre.

Els nous plantejaments d’escola i les necessitats educatives actuals requereixen nous espais d’aprenentatge configurats i implementats a partir de coneixement científic sorgit d’una recerca interdisciplinar, sistemàtica i d’excel·lència.

El disseny està centrat en tres dimensions:

  • Ambiental: centrat en l’alumne/a (benestar i aprenentatge).
  • Pedagògica: centrat en els principis d’aprenentatge basats en la recerca científica.
  • Digital: centrat en l’aprenentatge i la presència “invisible” de les eines i entorns digitals.

Per tenir més informació us convidem a visitar la pàgina web del projecte: