NOU HORARI A BATXILLERAT I PFI

Actualització del Pla obertura setembre 2020

D’acord amb les noves mesures del 29/10/20 per a la contenció del brot de la pandèmia de COVID dictaminades pel Departament de Salut i Educació, l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris (BAT i PFI) reduirà el seu horari de classes presencials al centre de la següent manera:

BATXILLERAT:

L’alumnat de batxillerat cursarà a partir de dilluns 9 de novembre un 50% de les classes de manera presencial i un 50% de les classes de manera telemàtica.
Cada grup de batxillerat es dividirà en dos subgrups. La primera meitat del grup (GRUP 1) assistirà a  classe dilluns/dimecres/divendres i la segona meitat del grup (GRUP 2) dimarts/dijous. La setmana següent el primer grup assistirà a classe dimarts/dijous i el segon grup dilluns/dimecres/divendres i així successivament la resta de setmanes.
L’alumnat que romangui a casa podrà seguir les classes on line en el seu horari habitual mitjançant la plataforma MEET de Classroom.
Els grups quedaran de la següent manera:

GRUP 1 GRUP 2
1r BAT A Alumnat amb cognoms de l’A-M Alumnat amb cognoms de la N-Z
1r BAT B Alumnat amb cognoms de l’A-I Alumnat amb cognoms de la J-Z
2n BAT Alumnat modalitat Humanitats Alumnat modalitat Ciències

PFI:

A partir de divendres 6 de novembre els alumnes del PFI aniran a classes presencials dilluns, dimarts i dijous. Dimecres i divendres restaran a casa fent treballs encomanats pel seu professorat.

Aquestes actuacions queden recollides en l’actualització del Pla obertura setembre 2020.