Rius

El Projecte Rius pretén apropar als alumnes d’una forma pràctica i motivadora a l’aplicació dels continguts de les ciències naturals en el nostre dia a dia, així com educar l’alumnat en els conceptes de participació i col·laboració en la comunitat. Aquesta proposta està adscrita a la Fundació Projecte Rius.

L’alumnat analitza la qualitat de l’aigua de la Riera de Tona, més concretament el tram del Parc Roqueta, i ho fa en dos moments diferents del curs escolar. Així, a través d’anàlisis biològiques i fisicoquímiques, obtenen uns resultats que, a posteriori, introdueixen a la base de dades de la Fundació Projecte Rius, on es poden consultar totes les dades referents als rius de Catalunya i Espanya que han estat apadrinats, despertant així l’interès per la millora i la implicació en l’entorn.

En cadascuna d’aquestes sortides aprofitem per a estudiar la vegetació de ribera i del parc Roqueta, així com els macroinvertebrats del riu.