Àmbit d’Idiomes

Language shapes the way we think and determines what we can think about: une autre langue est une deuxième âme

Martí Boleda
 •  Llengua anglesa i francesa
 • Tutor individual 1r d’ESO D
Mati Estellés
 • Llengua anglesa
 • Cap d’àmbit
 • Tutora individual de 4t d’ESO A
Àngels Fàbrega
 • Llengua anglesa
 • Tutora de 2n d’ESO D
Marianna Farkas
 • Llengua anglesa
 • Tutora individual 1r de Batxillerat
Lourdes Pujol
 • Llengua anglesa
 • Secretària ESO, Batxillerat i Cicles
 • Tutora individual 2n de Batxillerat A
Cristina Sánchez
 • Llengua anglesa
 • Coordinadora 2n d’ESO
 • Tutora individual 2n d’ESO C