Àmbit Científic i Tecnològic

El científic no és qui dóna les respostes correctes sinó qui es fa les preguntes adequades.

Marta Alsina
 • Tecnologia i Tecnologia Industrial
 • Coordinadora 4t d’ESO
 • Tutora individual 4t ESO B
 • Coordinadora Pla TAC
Anna Bach
 • Informàtica
 • Directora
 • Comissió Pla TAC
 • Comissió de Qualitat
 • Comissió Covid
Jordi Benet
 • Tecnologia
 • Coordinador d’informàtica
 • Tutor individual 3r d’ESO B
 • Comissió Pla TAC
Montse Camps
 • Biologia i Geologia
 • Cap d’àmbit
 • Tutora 4t ESO B
Marc Font
 • Física i Química
 • Comissió Escola Verda
 • Tutor individual 1r d’ESO
Montse Marginet
 • Física i Química
 • Tutora 1r de Batxillerat A
Mònica Piella
 • Biologia i Geologia
 • Coordinadora 1r d’ESO
 • Tutora 1r d’ESO B
 • Comissió de qualitat
Ramon Planell
 • Tecnologia
 • Cap seminari de Tecnologia
 • Comissió Pla TAC
 • Tutor 1r d’ESO A
Joan Vivo
 • Física i Química
 • Tutor individual 2n d’ESO A
 • Comissió Escola Verda
Mª Assumpta Rovira
 • Biologia i Geologia
 • Tutora individual 2n de Batxillerat A