TEI

El TEI va més enllà de l’àmbit curricular i pretén ser una estratègia preventiva de la violència al centre. Consisteix que els alumnes de 3r d’ESO fan de tutors emocionals dels alumnes de 1r d’ESO. Aquests arriben d’un centre en el qual eren els grans i a l’Institut passen a ser els petits, d’aquesta manera se’ls vol fer un bon acompanyament cap a una nova etapa educativa.

Els objectius principals són facilitar el procés d’integració dels alumnes, crear un referent (tutor/a) per afavorir l’autoestima, desenvolupar la intervenció dels iguals en el procés formatiu i implantar la tolerància zero amb la violència. Aquests objectius volem que siguin un signe d’identitat de l’Institut de Tona.

Abans d’aplicar el projecte íntegrament, s’han realitzat diferents fases prèvies. Primer es fa formar tot el professorat per part d’un professional. Després s’ha treballat a les tutories, informant i sensibilitzant els alumnes de 1r i 3r d’ESO, i arran d’aquí s’han sol·licitat alumnes voluntaris de 3r d’ESO que volguessin participar en el programa. Aquests han signat uns contractes amb el compromís que portarien a terme la tasca de tutor amb la seva participació i intervenció. Tot seguit, s’han format com a tutors els alumnes de 3r d’ESO, s’han lliurat els diplomes als tutors nomenats i els carnets TEI. Per acabar la formació s’han assignat i presentat els alumnes tutelats als seus tutors.

Tot aquest procés va seguit de diferents activitats que s’aniran realitzant al llarg del curs i que es treballaran en les tutories amb la finalitat de crear lligams entre tutelats i tutors, que es coneguin i que es tinguin prou confiança per si apareix algun aspecte a treballar, es pugui solucionar amb la paraula i la bona entesa.