Estudi Assistit

Un dels projectes que tenim a l’Institut de Tona és el de l’Estudi Assistit. Són unes classes de reforç extraescolar, principalment en llengua catalana i matemàtiques, pensades per aquells alumnes que tenen interès per aprendre, però presenten algunes dificultats, i per a famílies amb pocs recursos econòmics.

El professorat està format per professors jubilats voluntaris que hi participen de forma altruista i per alumnes de batxillerat que, pel seu bon expedient acadèmic, estan dins del programa d’excel·lència de l’Institut i que, en compensació, tindran una beca durant el mes de juliol per estudiar l’idioma que ells vulguin.

Tenint en compte la gran quantitat de persones interessades i les poques places disponibles, la proposta d’alumnes que poden rebre aquest ajut la realitza l’equip de professors de cada nivell i és aprovada per la Comissió d’Atenció a la Diversitat.