Equip de Psicopedagogia

L’infant no és una ampolla que cal omplir, sinó un foc que cal encendre – Michael de Montaigne

Cristina Barnils
 • Psicopedagoga referent de 3r d’ESO
 • Tutora individual 3r d’ESO
Maria Camps
 • Psicopedagoga referent de 4t d’ESO
 • Tutora 4t d’ESO – Aula Oberta
Maria Musach
 • Psicopedagoga referent de 1r d’ESO 
 • Cap Psicopedagogia i Orientació
 • Tutora 1r d’ESO
José González
 • Psicopedagog referent de 1r d’ESO
Noe Pla
 • Psicopedagoga referent de 2n d’ESO
 • Tutora de 2n d’ESO
Compta amb el suport de:
Elsa Busquets
 • Auxiliar d’Educació Especial
Alejandra Mariel Bluman
 • Vetlladora
Anna Pla
 • Educadora d’Educació Especial