Projecte POEFA

PROJECTE POEFA 2020/21

L’Institut de Tona ha estat seleccionat per implementar durant el curs 2020-21 un projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat d’ESO i Batxillerat en el marc del Programa Operativo de empleo, Formación y Educación, FSE 2014-2020. El nostre projecte COP (Competències, oportunitats i Participació) té com a objectiu incidir en dos eixos d’actuació:

– Afavorir l’assoliment de les competències amb accions de reforç educatiu extern que orientin l’atenció personalitzada a la diversitat. Millora de les competències bàsiques amb el projecte d’Estudi Assistit.

– Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a activitats educatives amb un component lúdic i socialitzador, que incideixen en el desenvolupament equilibrat de les seves habilitats socials i personals, i de la seva autonomia. Millora en l’àmbit de la competència personal i social.