Perfils

El projecte Perfils és un treball educatiu centrat en la interculturalitat i el coneixement de la diversitat cultural del nostre propi institut, així com de Tona i d’altres pobles de la comarca d’Osona.

 

Aquest projecte es fa en col.laboració amb la Mancomunitat La Plana i amb l’EA de Vic. El seu objectiu és fer un apropament al fet migratori des d’una vessant acadèmica i humana.

El treball es realitza a 3r curs d’ESO dins de l’àrea de ciències socials.

El projecte comença amb una xerrada als alumnes en la qual es detecten els seus coneixements sobre el fet migratori a la nostra comarca i es donen dades concretes sobre població, motius de les migracions…, alhora que s’intenten eliminar diversos mites sobre aquesta realitat.

 

Posteriorment, cada grup d’alumnes (4-6 persones) enregistra en vídeo una entrevista a un ciutadà/na que ells mateixos han escollit. Es tracta de persones que, en algun moment de la seva vida, van canviar tot el que tenien al seu país d’origen per la comarca d’Osona i la seva gent.

 

El treball conclou amb el visionat dels vídeos per part de tot el curs de 3r d’ESO, una xerrada – col.loqui per posar en comú tot allò que s’ha après i una petita exposició que ens parlarà sobre les persones que hem conegut i els seus països d’origen.