EOI (Escola Oficial Idiomes)

L’Institut de Tona forma part del “Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments” creat pel Departament d’Ensenyament. Aquest pla ofereix als nostres alumnes a partir de 15 anys la possibilitat de presentar-se a les proves de certificació oficial d’idiomes:

Nivell intermedi B1

Nivell intermedi B2

La presentació de la inscripció es realitza des del Centre, i les proves es realitzen a l’EOI de referència del centre, en el nostre cas a l’EOI d’Osona.

Des del centre oferim suport als alumnes que es volen presentar oferint-los seguiment setmanal de l’evolució de l’expressió oral i escrita amb l’assessorament de l’auxiliar de conversa, també proporcionem material nivell B1 i B2 per tal de poder practicar aquest tipus de model d’examen.