LLIBRES CICLES FORMATIUS 20/21

LLIBRES CICLES 20-21

ANGLÈS:

GM d’Activitats Comercials:Student’s Book Burlington 978-9963-51-721-3

CFS Administració i Finances

Finance 1. Student’s Book. R. Clark and D. Baker. Oxford UP

ISBN 978-0-19-456993-4

CFS Comerç Internacional (1r i 2n curs)

International Express. Intermediate Oxford UP

ISBN 978-0194574976

CFGM Comerç

Commerce and sales Student’s Book Burlington 978-9963-51-721-3

CFGM Gestió Administrativa

Office Administration. Student’s Book. Burlington 978-9963-51-053-5

CFGM Gestió Administrativa en l’Àmbit Jurícic

Office Administration. Student’s Book. Burlington 978-9963-51-053-5

CFGM SMX Explotació de sistemes informàtics

Els alumnes hauran d’adquirir un dossier de pràctiques que es facilitarà al centre a principi de curs