El nou Consell Escolar

Un cop acabat el procés de votacions dels diferents sectors al Consell Escolar del centre, la composició ha quedat de la següent manera

Sector pares i mares: Sr Alexandre Pérez Ferret

Sector alumnes: Adrián Delgado López (1r SMX), Adrià Domingo Domènech (3r ESO) i Àlex Martínez Sánchez (3r ESO)

Sector professorat: Sra Lurdes Llorens, Sr Javi Puit, Sra Susana Borrás, Sr Josep Anguera, , Sr Jordi Piquer, Sr Javier Romera i Sr Antoni Ruíz.

Sector PAS: Sra Ana María Cabrera

Agraïm la col.laboració dels participants a les diferents meses, de tots els qui van exercir el seu dret a vot, així com als candidats.

La constitució del nou Consell Escolar tindrà lloc el proper 13 de desembre a les 18h.