Declaració responsable

Benvolgutdes famílies i alumnat,

Aquí teniu les declaracions responsables (menors i majors 18 anys) per enviar al correu del tutor que us  facilitaran el primer dia de classe. És un pdf editable, però si no el podeu signar, amb l’enviament es dóna per vàlida. És important que la feu arribar dins un termini d’una setmana com a màxim.

A820_Majors 18

A817_Menors 18