Informació IDDINK

Benvolgudes famílies,

Aquest curs l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar, continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l’empresa IDDINK, que tan bons resultats està donant. Els avantatges que ofereix són l’increment de la responsabilitat i conscienciació en la preservació del medi ambient, i secundàriament:

Gran estalvi

  • Descompte del 60% respecte el PVP en l’adquisició dels llibres reutilitzables (ecoBooks)

Compra fàcil

  • Per internet al web www.iddink.cat, per telèfon al 902 565 411
  • Comanda unificada amb sistema flexible en què es pot triar què comprar: llibres nous, reutilitzables, de lectura, quotes, dossiers, material de papereria, etc.

Un servei excepcional

  • Garantia de recepció abans de l’inici de curs (comandes fins el 20 de juliol)
  • Lliurament de les comandes a domicili
  • Retorn gratuït de comandes fetes fins el 20 de juliol.

Avantatges mediambientals

  • Els centres educatius que han treballat amb Iddink durant aquest curs, han aconseguit un estalvi de 340,5 tones de paper.

Un any més us animem a utilitzar aquest innovador sistema que redueix els costos mediambientals i, com es pot veure en el següent quadre, aconsegueix un gran estalvi econòmic:

Preu mig per comanda* feta el curs passat:

*Comandes fins 20 de juliol; NO inclou articles que no siguin llibres com quotes de l’AMPA, cobraments de dossiers, etc.

Curs* Preu IDDINK Estalvi amb IDDINK
1 ESO 228€ 190€
2 ESO 186€ 179€
3 ESO 186€ 186€
4 ESO 143€ 139€
1r Batxillerat 160€ 172€
2n Batxillerat 104€ 99€

*El preu del curs 2018-19 pot ser diferent per canvis a la llista o per actualització dels preus de venda de les editorials.

Adjuntem full on s’informa de com fer la comanda i el seu pagament.

Cordialment,
L’AMPA i la Direcció de l’Institut Joaquim Mir

 

Podreu trobar més informació sobre els ecoBooks en aquests links.

Com tractar ecoBooks:

https://www.iddink.es/?pagina=ecoBooks

Com retornar els ecoBooks:

https://www.iddink.es/?pagina=retornarEcoBooks