Assemblea General Ordinària 2019-2020

Benvolguts/des pares i mares,

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Joaquim Mir, que tindrà lloc el proper 18  de novembre  a les 18.00 hores, en primera convocatòria i la les 18,15 segona convocatòria. Lloc segons disponibilitat de l’Institut.

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Exposició i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes del curs 2018-2019.
  3. Presentació dels nous membres de l’AMPA i acceptació del seu nomenament.
  4. Torn de paraules.