Suspesa la Prova externa BAC 2020

Us copiem el missatge que hem rebut del Servei de Currículum de Secundària i Batxillerat del Departament d’Educació respecte a la Prova externa BAC 2020 (9 d’abril):

“Divendres passat us informàvem de la situació de la prova externa d’enguany. El mateix dia, 3 d’abril, el Ministeri d’Educació de França anunciava que, a causa de la situació d’alarma sanitària creada per la Covid19, se suspenien les proves externes del BAC, incloses les que afecten les matèries del currículum mixt Batxibac. Això ha provocat un canvi d’escenari amb relació al full de ruta que us vam anunciar que s’estava treballant.

En aquests moments, hi ha reunions bilaterals per tal d’estudiar la situació i garantir que l’alumnat del programa en els dos països no es vegi afectat per les circumstàncies. En qualsevol cas, se’ns ha transmès des del Ministerio un missatge de tranquil·litat: en ningún caso, se plantea la posibilidad de no reconocer este curso la doble titulación.

En aquest sentit, el MECE ha donat a conèixer una nota que us adjuntem i on es recull aquesta novetat:

Con fecha 06 de abril se establecen conversaciones con la Embajada de Francia en España y con el Ministerio de Educación francés para diseñar de manera conjunta la evaluación en el programa Bachibac. Tan pronto se obtenga alguna información relevante se planteará en la Comisión Técnica Bachibac, con cuyos integrantes estamos en continua interlocución.

Todas las medidas propuestas se irán adaptando en función de las decisiones generales que pudieran ir adoptando el Ministerio de Educación y Formación profesional y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas en función de la evolución de la situación, y siempre en colaboración con el Ministerio de Educación francés.

En aquesta situació tan excepcional que estem vivint, és important que feu arribar aquesta informació a tothom que hi pugui està afectat: professorat, pares i mares, alumnes. En la mesura que es produeixin noves informacions, us les anirem comunicant.”