Protecció de dades – Exercici de drets

Protecció de dades – Formularis per a l’exercici de drets

Des de l’Institut Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell, volem fer difusió dels drets d’accés, rectificació, supressió (o oblit), oposició i limitació del tractament per garantir una informació adequada a la ciutadania sobre els seus drets, amb relació a les seves dades personals i, com exercir-los.

A la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades podeu consultar quins són els drets i en què consisteixen.

També podeu consultar els comentaris dels termes claus del Reglament general de protecció de dades (RGPD) al TERMCAT.

Qui pot exercir aquests drets?

La persona afectada o un representant en nom seu, si es tracta de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

On s’ha de presentar la sol·licitud ?

L’interessat ha de presentar la sol·licitud a la secretaria de l’Institut Joan Brudieu:

  • Institut Joan Brudieu
    • c/ Iglesias Navarri, 27
    • 25700 – la Seu d’Urgell

Com han d’exercir el seu dret?

Han d’emplenar el formulari de sol·licitud corresponent.

Termini de resposta

El termini és d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos més, en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.