Proves d’Accés a Cicles Formatius

CONVOCATÒRIA 2020

Normativa

  • Resolució EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2020 (DOGC núm. 8054, de 31.1.2020)
  • Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s’estableixen els temaris i els criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i als cicles d’ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010)
  • Temaris i criteris d’avaluació de la prova específica d’accés als cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny: Annex 6 i 7 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles de formació especíica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny corresponents a l’any 2011 i se’n defineix el procediment d’execució (DOGC núm. 5827, de 28.2.2011)

Accés a CFM

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2020.

Les persones que tinguin la titulació que permeti l’accés directe a CFM no es poden inscriure a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Tampoc s’hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), o un programa de qualificació professional inicial (PQPI). Les persones que ja hagin superat amb anterioritat la prova d’accés poden tornar-s’hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels requisits d’accés.

Accés a CFS

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2020. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any 2020) i tenen un títol (o el resguard d’un títol) de tècnic de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.

Les persones que tenen la titulació que permeti l’accés directe a CFS no es poden inscriure a la prova d’accés. Tampoc s’hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS). Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés poden tornar-s’hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels requisits d’accés.

Recopilatori d’exàmens de proves d’accés a CFM i a CFS

  • Des d’aquest enllaç (Institut Milà i Fontanals, d’Igualada) podeu accedir a una recopilació dels enunciats d’exàmens de diverses convocatòries de les proves d’accés, tant de grau mitjà com de grau superior. Tots els fitxers estan en format PDF. En alguns anys hi ha disponible dues convocatòries: l’ordinaria i la d’incidències i, en tots els casos, un fitxer amb l’enunciat de l’examen i un altre amb la solució.