Proves d’Accés a Cicles Formatius

CONVOCATÒRIA 2021

Normativa

  • Resolució EDU/208/2021, d’1 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2021 (DOGC núm. 8336, de 8.2.2021)
  • Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s’estableixen els temaris i els criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i als cicles d’ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010)
  • Temaris i criteris d’avaluació de la prova específica d’accés als cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny: Annex 6 i 7 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles de formació especíica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny corresponents a l’any 2011 i se’n defineix el procediment d’execució (DOGC núm. 5827, de 28.2.2011)

Prova d’Accés a CFM

Per inscriure’s a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2021 i no posseir cap titulació acadèmica o ensenyament equivalent que permeti l’accés directe a aquests cicles formatius (ESO o equivalent)

Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés poden tornar-s’hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels altres requisits d’accés directe.

 

Comissió avaluadora de Prova d’Accés a CFM [Institut Joan Brudieu]

Prova d’Accés a CFS

Per inscriure’s a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2021 i no posseir cap titulació acadèmica o ensenyament equivalent que permeti l’accés directe a aquests cicles formatius.

Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés poden tornar-s’hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels altres requisits d’accés directe (batxillerat o equivalent, o curs específic d’accés). En el cas de la prova d’accés a grau superior, poden optar per recuperar la qualificació d’una de les parts de la prova, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 11 de l’annex 1 i a l’apartat 10 de l’annex 8 de la Resolució.

 

Recopilatori d’exàmens de proves d’accés a CFM i a CFS

      • Des d’aquest enllaç (Institut Milà i Fontanals, d’Igualada) podeu accedir a una recopilació dels enunciats d’exàmens de diverses convocatòries de les proves d’accés, tant de grau mitjà com de grau superior. Tots els fitxers estan en format PDF. En alguns anys hi ha disponible dues convocatòries: l’ordinària i la d’incidències i, en tots els casos, un fitxer amb l’enunciat de l’examen i un altre amb la solució.