Qualitat i Millora Contínua

Sistema de gestió de la Qualitatlogo_iso9001_applus_insjb

Certificats de Qualitat

 • Certificat de Qualitat (norma ISO 9001:2015) 2018-2019
 • Certificat de Qualitat (norma ISO 9001:2008) 2016-2019
 • Certificat de Qualitat (norma ISO 9001:2008) 2013-2016
 • Certificat de Qualitat (norma ISO 9001:2008) 2010-2013

Eines de gestió per a la millora i l’excel·lència en centres educatius

eienesqie

Propostes per a l’excel·lència en el servei (contextualització de la norma UNE-CEN/TS 16880) [extretes del blog del Projecte de Qualitat i Millora Contínua]

 • Gestionar des de fora (necessitats i expectatives de l’alumnat i els grups d’interès) cap endins (acompliment legal)
 • Mantenir relacions fluides amb l’alumnat; personalització del servei i interaccions de qualitat amb tots els grups d’interès
 • El compromís i l’actitud de les persones de l’organització, inclosos els socis, marquen la diferenciació del centre
 • Enfocament de l’experiència al centre de l’alumnat integrant totes les fases i activitats del servei en el procés educatiu
 • Atenció equilibrada del centre envers l’alumnat, el professorat i personal del centre, i la resta de grups d’interès
 • Aprofitament de la tecnologia per proporcionar un servei excepcional
 • Aportació de valor sostenible per al conjunt dels grups d’interès

Avantatges de la gestió per processos

Una de les eines més efectives per a la millora de la gestió en una organització és la implantació de la gestió per processos.

Entenem per procés una seqüència d’activitats orientades a generar valor afegit transformant una entrada en un resultat, que al seu torn pot ser l’entrada d’un altre procés. Totes les activitats d’una organització, des de la compra de matèria primera fins a l’atenció d’una reclamació, es poden i s’han de considerar processos.

Es pot beneficiar de la gestió per processos tota mena d’organitzacions. Els principals avantatges que s’obtenen són:

 • Aporta una nítida visió global de l’organització i de les seves relacions internes.
 • Una organització gestionada per processos té més flexibilitat que una de basada en jerarquies.
 • Atès que els processos són transversals i afecten a diferents unitats organitzatives, s’afavoreixen les interrelacions entre les persones.
 • S’estableixen responsables de cada procés. Totes les persones de l’organització coneixen el paper que tenen en cadascun dels processos i saben com contribueixen a assolir els objectius de l’organització.
 • Permet que no es treballi de manera aïllada, buscant només el benefici d’una part de l’organització, sinó buscant el benefici comú.
 • Permet una optimització de l’ús dels recursos i, en conseqüència, una reducció i optimització dels costos operatius i de gestió.
 • Els processos es mesuren; s’estableixen objectius i indicadors per a cada un d’ells.
 • Entre les mesures que s’analitzen és molt important el grau de satisfacció del client. L’organització s’orienta així a satisfer les necessitats dels clients.
 • Es promou la millora contínua dels processos. Es detecten ineficiències, debilitats organitzatives, colls d’ampolla i errors de manera ràpida i metòdica, reduint els riscos.

Cada cop més empreses implanten aquest sistema per “documentar el que fan i fer el que documenten”.