Tria de la modalitat i itinerari a BTX

Després del Batxillerat vull estudiar un grau universitari…

En primer lloc cal triar la modalitat i l’itinerari del Batxillerat que vols cursar. Per fer-ho, pots utilitzar aquest mètode

 1. A partir del «Llistat d’adscripció aproximada dels títols de grau a les branques de coneixement dels ensenyaments universitaris», caldrà que seleccionis quin estudi penses que voldries realitzar després del Batxillerat (pot ser un grup d’estudis si, com és habitual, encara no estàs definit).
  • BTX: quadre UNI 1
 2. A continuació, a partir de la branca del coneixement a la qual pertany l’estudi o el grup d’estudis seleccionat, relaciona’l amb les matèries de modalitat corresponent a la branca en qüestió a partir de la «Relació de les matèries de modalitat amb les branques de coneixement dels graus universitaris».
  • BTX: quadre UNI 2
 3. Cal que comprovis el document de ponderacions per veure quines són les matèries de modalitat més recomanables.(http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/)
   • Si vols estudiar un grau universitari el teu objectiu és maximitzar la teva nota d’admissió. Per aquest motiu, mira quines són les matèries de modalitat que es cursin a 2n de batxillerat que més ponderen en el càlcul de la nota d’admissió per al grau que vols cursar. A 1r de batxillerat hauries d’escollir aquelles matèries relacionades amb les que necessites cursar a 2n de batxillerat.
   • Les matèries poden ponderar:
     • 0: en el cas de que no existeix relació entre la matèria i la branca de coneixement.
     • 0,1: en el cas de que la matèria estigui relacionada amb la branca de coneixement.
     • 0,2: en el cas de que la matèria estigui relacionada amb el títol de grau universitari.
   • Per a maximitzar la nota d’admissió a la universitat és recomanable que cursis i t’examinis a les proves d’accés a la universitat (PAU) d’aquelles matèries que ponderen 0,2 (estan assenyalades en groc en el document), o en el seu defecte d’aquelles que almenys ponderen un 0,1.
 4. Ara, un cop triada la modalitat, caldrà que triïs l’itinerari més adequat, el que millor s’adapti als teus interessos (enllaç).

Després del batxillerat vull estudiar un cicle formatiu…

 1. Si vols estudiar algun cicle superior de formació professional, mira a quina família professional pertany, quines són les sortides professionals que té, què pots estudiar després i quines matèries s’imparteixen.
 2. Després de fer aquest estudi, mira quines matèries de modalitat de batxillerat estarien més relacionades amb allò que estudiaràs al cicle per a fer la selecció. Et poden servir els llistats següents: «Llistat de prioritat en l’admissió als cicles de grau superior en funció de la modalitat de batxillerat», «Adscripció dels títols de tècnic superior de formació professional a les branques de coneixement dels ensenyaments universitaris de grau superior» i la «Relació de les matèries de modalitat amb les branques de coneixement dels graus universitaris».
   • BTX: quadre CFS 1
   • BTX: quadre CFS 2
   • BTX: quadre CFS 3
   • BTX: quadre UNI 2
 3. En el cas d’accés a cicles formatius de grau superior per la via del batxillerat, has de saber que en el procés d’adjudicació de places hi ha establert un criteri de preferència per a cada cicle en funció de la modalitat de batxillerat cursada. Per aquest motiu, és important escollir la modalitat de batxillerat a la que està relacionada el cicle de grau superior que vols cursar en el futur. Consulteu https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/.
  • BTX: acces a CFS
 4. Ara, un cop triada la modalitat, caldrà que triïs l’itinerari més adequat, el que millor s’adapti als teus interessos (enllaç).