Mesures extraordinàries COVID 19

Documentació Institut Joan Brudieu

Documentació Departament d’Educació

Declaracions responsables

  • Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)
  • Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)

Cartelleria

Cartell_conjunt_normes
Cartell_us_obligatori_mascareta
Cartell_distancia_seguretat
Cartell_rentat_mans_gel_hidroalcoholic
Cartell_rentat_mans_sabo
Cartell_informacions_families
Cartell_protocol_gestio_casos_COVID_1
Cartell_protocol_gestio_casos_COVID_2
Cartell_doble_sentit_escales
Cartell_doble_sentit_passadissos
Cartell_us_ascensor
Cartell_no_compartir_estris
Cartell_neteja_espais