Circulars famílies: Final de curs

Curs 2020-2021

Circulars que es reparteixen a tot l’alumnat d’ESO, BTX, tota l’FP (CFM i CFS) i l’IFE per tal d’informar les famílies quant al calendari de final de curs MAIG – JUNY 2021:
1r, 2n i 3r ESO
4t ESO
1r BTX
2n BTX
FP: CFM, CFS
IFE
Calendari d’exàmens final de curs MAIG – JUNY 2021:
Calendari d’exàmens per a tots els nivells
Parcial: 1r ESO – 2n ESO – 3r ESO – 4t ESO (Extraordinària de Juny)
Parcial: 1r BTX (juny)
Parcial: 2n BTX (Ordinària de Maig i Extraordinària de Juny)
Parcial: FP: CFM i CFS d’InformàticaAdministració i de Sanitat – Serveis a la comunitat (Extraordinària de Juny)
Circular que es reparteix a tot l’alumnat de 1r de BTX per tal d’informar les famílies quant al calendari de final de curs SETEMBRE 2021:
1r BTX
Calendari d’exàmens final de curs SETEMBRE 2021
Exàmens de setembre de 1r BTX (setembre)

Curs 2019-2020

Circular que es reparteix a tot l’alumnat d’ESO, BTX, tota l’FP (CFM i CFS) per tal d’informar les famílies quant al calendari de final de curs MAIG – JUNY 2020:
ESO – BTX – FP
Circular que es reparteix a tot l’alumnat de 1r de BTX per tal d’informar les famílies quant al calendari de final de curs SETEMBRE 2020:
1r BTX
Calendari d’exàmens final de curs SETEMBRE 2020
Exàmens de setembre de 1r BTX (setembre)
ALUMNAT NOU : Cartes que informen de les condicions i les dates per a les matrícules dels estudis obligatoris [ESO] (curs 2020-21)
1r ESO2n ESO3r ESO4t ESOLloguer de taquillesAMPA: informació per a la inscripció i la compra de samarretes i dessuadoresAutorització expressa de dadesTransport Escolar: full de sol·licitud
ALUMNAT ANTIC : Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules dels estudis obligatoris [ESO] (curs 2020-21)
1r ESO – 2n ESO3r ESO4t ESORepetidors 4t ESOLloguer de taquilles – AMPA: informació per a la inscripció i la compra de samarretes i dessuadoresAutorització expressa de dadesTransport Escolar: full de sol·licitud
ALUMNAT ANTIC i NOU [JUNY – SETEMBRE]: Carta que informa de les condicions i les dates per a les matrícules del estudis postobligatoris [BTX – CFM – CFS] (sempre i quan hi hagi requisits acadèmics i s’hagi efectuat la preinscripció) (curs 2020-21)
Carta: matrícules BTX-CFM-CFS – Lloguer de taquillesAMPA: informació per a la inscripció i la compra de samarretes i dessuadoresAutorització expressa de dades .

Curs 2018-2019

Circulars que es reparteixen a tot l’alumnat d’ESO, BTX, tota l’FP (CFM i CFS) i el CAS per tal d’informar les famílies quant al calendari de final de curs MAIG – JUNY 2019:
1r, 2n i 3r ESO
4t ESO
1r BTX
2n BTX
FP: CFM, CFS
CAS
Calendari d’exàmens final de curs MAIG – JUNY 2019:
Calendari d’exàmens per a tots els nivells
Parcial: 1r ESO – 2n ESO – 3r ESO – 4t ESO (Extraordinària de Juny)
Parcial: 1r BTX (juny)
Parcial: 2n BTX (Ordinària de Maig i Extraordinària de Juny)
Parcial: FP: CFM i CFS d’InformàticaAdministració i de Sanitat – Serveis a la comunitat (Extraordinària de Juny)
Circular que es reparteix a tot l’alumnat de 1r de BTX per tal d’informar les famílies quant al calendari de final de curs SETEMBRE 2019:
1r BTX
Calendari d’exàmens final de curs SETEMBRE 2019
Exàmens de setembre de 1r BTX i CAS (setembre)
ALUMNAT NOU : Cartes que informen de les condicions i les dates per a les matrícules dels estudis obligatoris [ESO] (curs 2019-20)
1r ESO2n ESO3r ESO4t ESOLloguer de taquillesAMPA: informació per a la inscripció i la compra de samarretes i dessuadoresAutorització expressa de dadesTransport Escolar: full de sol·licitud
ALUMNAT ANTIC : Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules dels estudis obligatoris [ESO] (curs 2019-20)
1r ESO – 2n ESO3r ESO4t ESORepetidors 4t ESOLloguer de taquilles – AMPA: informació per a la inscripció i la compra de samarretes i dessuadoresAutorització expressa de dadesTransport Escolar: full de sol·licitud
ALUMNAT ANTIC i NOU [JUNY – SETEMBRE]: Carta que informa de les condicions i les dates per a les matrícules del estudis postobligatoris [BTX – CFM – CFS] (sempre i quan hi hagi requisits acadèmics i s’hagi efectuat la preinscripció) (curs 2019-20)
Carta: matrícules BTX-CFM-CFS – Lloguer de taquillesAMPA: informació per a la inscripció i la compra de samarretes i dessuadoresAutorització expressa de dades .