Batxibac: Batxillerat & Baccalauréat

Característiqueslogo_BATXIBAC

 • Preparació del Baccalauréat en dos cursos
 • Accés directe a les universitats de França
 • Doble qualificació d’accés a les universitats catalanes
 • Requereix un nivell mínim en llengua francesa de B1

Currículum mixt

 • Continguts propis del batxillerat (matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de modalitat, matèries específiques i el treball de recerca)
 • 1/3 de l’horari lectiu en llengua francesa

Matèries específiques

 • Llengua francesa com a 1LE
 • Literatura francesa i Història de França
 • Treball de recerca en francés
 • Intercanvi lingüístic i cultural

BTX: Batxibac

L’alumnat que cursi el Batxibac a l’Institut Joan Brudieu pot optar per qualsevol de les modalitats que s’hi ofereixen (Arts, Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia), però amb l’adaptació següent:

 • Les matèries específiques de Batxibac (Literatura francesa i Història de França) s’impartiran el dilluns i el dimarts a la tarda, de 15:30 h a 17:20 h.
 • El currículum de l’alumnat de Batxibac pot estar format per un nombre de matèries i d’hores superior al que s’estableix amb caràcter general.
 • Si no vol aquest increment, ha de substituir les matèries específiques per les matèries que cursa del Batxibac. L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursa més de tres matèries de modalitat, perquè ha triat una quarta matèria de modalitat com a específica, pot demanar la substitució d’una matèria, encara que sigui de modalitat.

Calendari (2020)

 • PREINSCRIPCIÓ: del 18 al 22 de maig de 2020
 • PROVA DE NIVELL: 26 de juny de 2020, a 11:00 h
 • ALUMNAT ADMÈS: 29 de maig de 2020

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la prova de nivell es realitzarà després de la data oficial en què l’alumnat haurà estat provisionalment admès a les places reservades de Batxibac (29 de maig).

La prova de nivell es realitzarà el divendres 26 de juny, a les 11:00 h. i el seu resultat condicionarà el procés de matricula al Batxibac i Batxillerat, les dates del qual estan previstes del 8 al 14 de juliol.

Documentació

BTX: Batxibac - cartell