Perfil del contractant

Contractació – Perfil del contractantperfilcontractant

L’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, crea el perfil del contractant, com un espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del sector públic i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Dades de l’Institut

  • c/ Bisbe Iglesias Navarri, 27
  • 25700 – la Seu d’Urgell
  • Telèfon: (+34) 973 35 04 03
  • Fax: (+34) 973 35 56 50
  • Correu electrònic: iesjoanbrudieu@xtec.cat
  • Adreça web: www.insjoanbrudieu.cat
  • Horari de secretaria: de dilluns a dijous, de 8:45 a 14:00 i de 15:30 a 18:30; els divendres, de 8:45 a 14:00

Mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

  • Resolució relativa a la suspensió de diversos contractes subscrits pel Departament d’Educació i al rescabalament dels danys i perjudicis efectivament soferts pels contractistes durant el període de suspensió motivats pel tancament dels centres educatius mitjançant la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març

Licitacions

 

 

Adjudicacions i formalitzacions