Convivència i Mediació Escolar

meEn línies generals el projecte de mediació pretén, en conseqüència amb el treball en valors que es du a terme al centre des de fa temps, oferir alternatives a la convivència al centre i optar per un model disciplinari no punitiu sinó convivencial i afavoridor del diàleg i la negociació com a forma prioritària de resolució dels conflictes.

En un principi la tasca de mediació s’encomanava a dos professors que conjuntament amb el cap d’estudis constitueixen l’equip de mediació. A partir d’un moment donat, vistes les valoracions fetes, el centre posa en marxa l’experiència de mediació entre iguals, amb el protagonisme decidit dels alumnes.