EUROMANIA

Intercomprensió lingüística

logo_intercomprensio

Uns dels objectius del sistema educatiu, tal com ens recorden els currículums, és que l’alumnat ha de tenir una “actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures”. Una de les vies per aconseguir aquest objectiu és la intercomprensió, mètode d’aprenentatge simultani de llengües que es proposa, com a objectiu prioritari, l’adquisició de les capacitats de comprensió escrita i oral en llengües d’una mateixa família, en aquest cas les llengües romàniques.

Projecte «EUROMANIA»logo_euromania

El programa Euromania neix d’un projecte europeu amb l’objectiu de desvetllar interessos plurilingües i avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües romàniques: català, castellà, francès, occità, romanès, italià i portuguès.

El material per treballar el projecte Euromania és el resultat de tres anys de treball d’un grup d’experts. Consta de 20 dossiers per a l’aprenentatge multilingüe de les àrees de matemàtiques, història, ciències i tecnologia i va adreçat a l’alumnat amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys.

L’originalitat del mètode Euromania resideix en la seva dualitat. Es treballen les matèries amb l’logo_euromania_llibreajut de suports redactats en les llengües romàniques. Al mateix temps, es construeixen les competències d’intercomprensió a través del suport de les àrees.

No es tracta d’aprendre llengües, sinó de construir competències d’intercomprensió.

Les llengües són alhora semblants i diferents. L’estudi de les similituds i les discrepàncies permet passar amb més o menys facilitat d’una llengua a l’altra.

A l’Institut, el projecte Euromania es desenvolupa a 1r de l’ESO des de les matèries Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua francesa, Llengua portuguesa.

Materials i recursos Euromania

  • Manual Euromania, versió en català
  • ESORom, curs d’intercomprensió lectora romànica i cultura europea
  • Galanet, plataforma de formació a la intercomprensió entre llengües romàniques
  • Romànica Intercom, Curs d’aprenentatge simultani de tres llengües romàniques (es pot triar entre francès, italià, català, espanyol i portuguès). Es tracta de fer-ho en un períodede temps força curt, entre trenta i quaranta hores, desenvolupant estratègies de lectura que ens permetran un ús àgil de les passarel·les lingüístiques que ens ofereixen les llengües romàniques.
  • Etimologia de mots en les llengües europees, web que inclou l’etimologia de mots en les llengües europees
  • Més materials i recursos Euromania, al Departament d’Ensenyament
  • Jornades de formació del projecte Euromania
  • Euromania, projecte europeu Sòcrates Lingua Euromania 2, 2005-2008, dissenyat i pilotat pel IUFM Midi-Pyrénées, en col·laboració amb la Universitat de Valladolid, Institut Politècnic de Leiria, el Roma CIID, editor llibre de text romanès Humanitas