Proves per a l’obtenció del graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa – Convocatòria 2021

S’han convocat les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’ESO l’any 2019 o 2020 no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. El centre on es realitzen aquestes proves sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a, és a dir, aquell on l’alumne/a va estar matriculat de 4t d’ESO per última vegada. El calendari d’actuacions és el següent:

  • Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció: Del 1 al 12 de febrer
  • Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos: 16 de febrer
  • Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos: 17, 18 i 19 de febrer
  • Realització de les proves: 4 de març, a partir de les 15:30, a l’aula A0·05
  • Junta d’avaluació: 10 de març
  • Lliurament de qualificacions: A partir del 17 de març.

Més informació a l’apartat “Proves anuals per completar ESO” d’aquesta web, on s’han publicat els continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries