Preinscripció Batxillerat i Batxibac 2020

S’obre el termini de preinscripció per als estudis de Batxillerat i per als estudis de Batxibac (doble titulació de batxillerat i baccalauréat).

  • Batxibac: del 18 al 22 de maig
  • Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

El tràmit de preinscripció es realitza de manera telemàtica a la pàgina web del Departament d’Educació.

A part de la documentació requerida, l’alumnat que es preinscriu a a Batxillerat o Batxibac a l’Institut Joan Brudieu haurà d’emplenar, obligatòriament, el full de tria d’itinerari i de matèries següent:

Recordeu que independentment que hàgiu fet Sol·licitud al registre electrònic (de manera general) o Sol·licitud en suport informàtic (en els casos en què no sigui possible la presentació electrònica), s’ha d’enviar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris que no es pugui validar electrònicament, escanejada o fotografiada, al correu de l’institut: secretaria@insjoanbrudieu.cat. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió.