Preinscripció i Matrícula: impresos i instruccions

ÍNDEX DE CONTINGUTS

ESO [2020]

Informació ESO de l’Institut Joan Brudieu:

Pujar a dalt

ESO [PREINSCRIPCIÓ 2020]

Procés de preinscripció (Atenció: en revisió)

Oferta i publicació de llistes

Pujar a dalt

ESO [MATRÍCULA 2020]

ALUMNAT NOU:

ALUMNAT ANTIC:

Pujar a dalt

BTX – BATXIBAC – CFM – CFS – IFE [2020]

Informació Estudis Postobligatoris de l’Institut Joan Brudieu

Pujar a dalt

BATXIBAC [PREINSCRIPCIÓ 2020]

Procés de preinscripció (Atenció: en revisió)

Publicació de llistes

 • Llista d’alumnes admesos (29 de maig)
  • En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la llista d’admesos esdevé provisional a l’espera de la prova de nivell que es realitzarà després de la data oficial en què l’alumnat haurà estat provisionalment admès a les places reservades de Batxibac (29 de maig), i el seu resultat condicionarà el procés de matricula al Batxibac i Batxillerat, les dates del qual estan previstes del 8 al 14 de juliol. En concret, la prova de nivell es realitzarà al nostre centre el divendres 26 de juny a les 11:00 h.

Pujar a dalt

BTX [ PREINSCRIPCIÓ 2020]

Procés de preinscripció (Atenció: en revisió)

Oferta i publicació de llistes

Pujar a dalt

BTX – BATXIBAC [MATRÍCULA 2020]

ALUMNAT NOU ALS ESTUDIS DE BATXILLERAT:

ALUMNAT QUE JA ESTÀ CURSANT BATXILLERAT A L’INSTITUT:

 • Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules i/o reserva de plaça per al setembre dels estudis postobligatoris [BTX](curs 2020-21)
  • Per a 2n BTX [JULIOL]
    • Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes les matèries cursades
    • Alumnat de B1 que té suspeses dues matèries com a màxim a la convocatòria ordinària de juny i que promociona a B2
    • Alumnat de B1 que té suspeses tres matèries o més a la convocatòria ordinària de juny ha de fer CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
  • Per a Repetidors 2n BTX [JUNY]
    • Alumnat de B2 que NO titula perquè té matèries pendents a la convocatòria extraordinària de juny i ha de repetir B2, amb matèries soltes
  • Per a 2n BTX i repetidors de 1r BTX [SETEMBRE]
    • Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes les matèries cursades o li’n queden dues de pendents després de l’avaluació extraordinària.
    • Alumnat de B1 que ha de repetir curs perquè té tres o més matèries pendents
 • Documentació general per a tots els cursos

Pujar a dalt

CFM (Grau Mitjà) [PREINSCRIPCIÓ 2020]

Procés de preinscripció (Atenció: en revisió)

 • Full informatiu de la preinscripció a CFM i CFS.
 • CFM: Accés a la sol·licitud de preinscripció.
  • Opció disponible quan comenci el termini: Sol·licitud electrònica o Sol·licitud en suport informàtic
  • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne (IDALU), que es pot consultar en línia al web del Departament. A l’Institut Joan Brudieu el podeu trobar al capdamunt dels butlletins de notes
  • Per a la sol·licitud electrònica, cal identificar-se mitjançant idCat Mòbil.
  • Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per Internet”, “Vés-hi”.
  • El codi del nostre centre és 25004188
 • Sempre que calgui presentar documentació al centre demanat en primer lloc (dins el termini establert):
  • si la sol·licitud s’ha fet de manera telemàtica cal enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, al correu de l’institut: secretaria@insjoanbrudieu.cat. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió.
  • Documentació i criteris de prioritat al CFM (web Departament).
 • Més informació al web del Departament d’Educació.

Oferta i publicació de llistes

Pujar a dalt

CFS (Grau Superior) [PREINSCRIPCIÓ 2020]

Procés de preinscripció (Atenció: en revisió)

 • Full informatiu de la preinscripció a CFM i CFS
 • CFS: Accés a la sol·licitud de preinscripció.
  • Opció disponible quan comenci el termini: Sol·licitud electrònica o Sol·licitud en suport informàtic
  • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne (IDALU), que es pot consultar-ho en línia al web del Departament. A l’Institut Joan Brudieu el podeu trobar al capdamunt dels butlletins de notes.
  • Per a la sol·licitud electrònica, cal identificar-se mitjançant idCat Mòbil.
  • Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per Internet”, “Vés-hi”.
  • El codi del nostre centre és 25004188.
 • Sempre que calgui presentar documentació al centre demanat en primer lloc (dins el termini establert):
  • si la sol·licitud s’ha fet de manera telemàtica cal enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, al correu de l’institut: secretaria@insjoanbrudieu.cat. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió.
  • Documentació i criteris de prioritat al CFS (web Departament).
 • Més informació al web del Departament d’Educació.

Oferta i publicació de llistes

Pujar a dalt

CFM (Grau Mitjà) – CFS (Grau Superior) [MATRÍCULA 2020]

ALUMNAT NOU ALS ESTUDIS DE CFM – CFS:

ALUMNAT QUE JA ESTÀ CURSANT CFM – CFS A L’INSTITUT:

Pujar a dalt

IFE [PREINSCRIPCIÓ 2020]

Procés de preinscripció (Atenció: en revisió)

Oferta i publicació de llistes

Pujar a dalt

IFE [MATRÍCULA 2020]

ALUMNAT NOU ALS ESTUDIS D’IFE:

Pujar a dalt

PFI-PTT [PREINSCRIPCIÓ 2020]

Procés de preinscripció (Atenció: en revisió)

Oferta i publicació de llistes

Pujar a dalt