Pla d’obertura de l’Institut Joan Brudieu (juny 2020)

Us informem del Pla d’Obertura de l’Institut Joan Brudieu durant el mes de juny de 2020, seguint les instruccions que dona el Departament d’Educació. El curs 2019-2020, des d’un punt de vista lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. La presencialitat de l’alumnat a l’Institut serà voluntària, excepcional i no continuada. I sempre observant les mesures de protecció i prevenció que s’hagin dictaminat. L’ús de la mascareta és obligatori. No hi haurà servei de transport escolar ni de menjador.

  • Per a l’alumnat de 2n de BTX, s’ha organitzat un horari especial d’atenció presencial per tal de preparar les PAU, tenint en compte totes les mesures de seguretat: grups reduïts, evitar espais compartits (canvis d’aula i desplaçaments per l’Institut, etc), entrades i sortides esglaonades, etc. Aquest horari s’ha organitzat a partir de la previsió d’assistència manifestada per l’alumnat: NO s’hi deixarà entrar cap alumne que no ho hagi sol·licitat prèviament.
  • Per a l’alumnat de la resta de nivells (ESO, 1r de BTX i FP) s’ha organitzat una atenció personalitzada i individualitzada, amb calendari establert de cita prèvia que caldrà demanar per correu electrònic al correu del professorat que el té anotat en la graella que hi trobareu. Es realitzaran sessions d’atenció personalitzada d’un màxim de 20 minuts. NO serà possible l’assistència sense cita prèvia.

Per tenir accés l’Institut és obligatori el fet de portar la declaració responsable signada de casa i dipositar-la la safata que es trobarà a consergeria, a part de totes les indicacions de salut explicitades al Pla.

Per acabar, l’Institut Joan Brudieu considera que és prematur i innecessari obrir el centre i posar en risc l’alumnat i indirectament la resta de persones del seu entorn, familiars i professorat. Donat que les instruccions del Departament d’Educació deleguen la gestió i organització de l’obertura de l’Institut en l’autonomia dels centres, l’Equip Directiu de l’Institut no es fa responsable, en cap cas, de la situació sanitària de l’alumnat, de les famílies i de l’equip docent, i dels problemes que se’n pugui derivar.