Licitació del Servei de Neteja: data d’obertura del sobre C

Us informem que l’obertura del sobre C (oferta econòmica) del procediment de licitació del servei de neteja per a l’Institut Joan Brudieu (Expedient 25004188 – 01/27 [anunci DOGC]) tindrà lloc el proper divendres 2 de desembre, a les 11.30 hores a l’aula C006 del mateix institut.