Jornades ERASMUS+ a Leganés

Més de 500 docents de tot Espanya es van donar cita a les Jornades de Mobilitat Erasmus+ d’ Educació Superior en Formació Professional i Consorcis (en la modalitat KA103) a l’auditori del campus de la Universitat Carlos III a Leganés, Madrid. En representació de l’Institut va assistir-hi la coordinadora de mobilitat.

Aquestes jornades, que es van realitzar durant els dies 15 i 16 d’ octubre, van ser organitzades pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), organisme adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que actua com a Agència Nacional del programa Erasmus + de la Unió Europea en els àmbits de l’educació i la formació.

Don José Manuel González Canino, director de la Unidad de Educación Superior del SEPIE juntament amb D. Ignacio Rodríguez Álvarez, han informat, entre altres coses, de totes les novetats del programa ERASMUS+ i la introducció de la digitalització a partir del 2020. Cal recordar que els projectes Erasmus +, tenen com a objectiu contribuir a la internacionalització dels centres educatius.
Jornades

A l’acte d’inici d’aquestes jornades van assistir, entre altres, Coral Martínez, directora del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació del Ministeri de Ciència; María Luisa González Cuéllar, vicerectora de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid.

Els diferents temes de les jornades han estat abordats per especialistes del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i s’han tractat les diferents novetats entorn a la digitalització i els resultats dels informes dels projectes de la convocatòria 2018 i novetats per la del 2019.
Cal recordar que el centre disposa de dos projectes ERASMUS + de Grau Superior: un per a alumnes en pràctiques d’estada a l’empresa de 60 dies com a mínim i l’altre per a estades de formació del professorat de 3 a 5 dies.

Fotografies