Itinerari Formatiu Específic (IFE) al Brudieu

El pròxim curs escolar 2020-21 l’Institut Joan Brudieu ampliarà la seva oferta educativa d’ensenyaments professionals amb la impartició de l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) d’Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives adreçat a alumnat d’entre 16 i 20 anys (durant l’any que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats indicades abans, que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, però que no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d’accés, circulació i assistència als usuaris i visitants d’instal·lacions esportives; el suport a l’organització d’activitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d’avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

Més informació a la pàgina web Estudiar a Catalunya.