Expedició de títols acadèmics

Hem obert un nou espai a la nostra web que informa sobre els tràmits que cal realitzar per a l’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya. El trobareu a Menú > Secretaria > Expedició de títols (enllaç). S’hi explicita el període en què s’ha de realitzar aquest tràmit:

 • Per a títols de BTX – CFM – CFS:
  • 1r període: aprovats en 1a convocatòria: a partir del 16 de juny.
  • 2n període: aprovats en 2a convocatòria: a partir de l’1 de juliol.
 • Per a títols d’ESO:
  • Alumnat que el necessita per realitzar la matrícula en un altre centre:
   • a petició de l’alumnat, abans que comenci el termini de matrícula corresponent.
  • Alumnat que roman a l’Institut:
   • a partir del primer dilluns dels mes d’octubre.

Expedició de Títols: procediment excepcional a causa de la crisi sanitària de la COVID-19

Dins el termini establert, l’alumnat ha d’enviar un correu electrònic a secretaria@insjoanbrudieu.cat sol·licitant l’expedició del títol del curs que hagi superat. Com a documentació adjunta ha d’enviar, escanejada o fotografiada, còpia del DNI, NIE o Passaport i, en cas que hagi de sol·licitar una bonificació de taxa o exempció de pagament, còpia del carnet família nombrosa o monoparental o certificació que justifiqui l’exempció de pagament. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne i especificar-hi “sol·licitud títol” dels estudis que hagi finalitzat per tal de facilitar-ne la gestió.

El personal de secretaria li enviarà per correu electrònic dos documents:

 • document “Sol·licitud de títol acadèmic i professional
 • document “Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de la taxa”.

L’alumnat ha de comprovar que el nom i cognoms i  les dades DNI/NIE/passaport, data i lloc de naixement siguin correctes als dos documents, i, si ho són, amb l’imprès de la carta de pagament adjunta al resguard, ha de fer efectiu el pagament de la taxa de l’expedició del títol en un caixer de La Caixa. Quan ho hagi fet, ha de trucar al centre i demanar cita prèvia a fi de finalitzar el tràmit.

Caldrà portar la documentació següent:

 • Document “Sol·licitud de títol acadèmic i professional“, degudament signat.
 • Document “Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de la taxa” a fi que li sigui validat i segellat pel centre.
 • Justificant de pagament de la taxa (tiquet de La Caixa)
 • DNI, NIE o Passaport.
 • Carnet família nombrosa o monoparental, si escau.
 • Certificació que justifiqui l’exempció de pagament, si escau.