Es convoquen places per al servei d’assessorament en l’FP

L’Institut Joan Brudieu ofereix places per al servei d’assessorament en l’FP. El servei d’assessorament en la formació professionalt té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida. L’ informe que se’n deriva és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. Els destinataris d’aquest servei són persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho. Concretament n’ofereix les següents places:

CICLE FORMATIU PLACES
CFM Cures Auxiliars d’Infermeria 3
CFM Atenció a persones en situació de dependència 2
CFM Gestió Administrativa 3
CFM Sistemes microinformàtics i xarxes 3
CFS Educació infantil 5
CFS Administració de sistemes informàtics en xarxa 3

També existeix el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats social, que s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu. Els destinataris del servei de reconeixement han de complir els requisits següents:

  • haver complert 18 anys,
  • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
  • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí,
  • el fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Més informació en aquest PDF descarregable.