Canvi de dates per a les Proves de 4t ESO

Hi ha hagut canvi de dates de les Proves de 4t d’ESO: ara es celebraran el dimecres 13 i el dijous 14 de febrer, amb aquesta proposta d’horari a l’institut:

  • 13 de febrer: llengua estrangera (anglès, francès i/o alemany), cientificotecnològica,i, si s’escau, aranès.
  • 14 de febrer: llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana.