Candidatures per a les eleccions del Consell Escolar

S’han validat totes les candidatures per a les eleccions per renovar els membres del Consell Ecolar 2016 i han quedat configurades segons s’explicita en aquest document. Us recordem les dates d’eleccions: 23 de novembre (professorat i PAS-PAE) i 29 de novembre ( alumnat i famílies).