Batxibac: noves instruccions per impartir-lo

Al DOGC núm 8420, de 28 de maig de 2021, es va publicar la Resolució EDU/1610/2021, de 21 de maig, per la qual es modifica l’annex de la Resolució EDU/3741/2010, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat. S’ha modificat l’apartat 7 de les instruccions i, en concret, els apartats 7.4, 7.5 i 7.6, que són els que afecten els estudis de Batxibac a l’Institut Joan Brudieu i que ara expliciten el següent:

  • 7.4 Per impartir el currículum mixt de batxiller i de baccalauréat tots els centres han de tenir alumnat inscrit atots dos cursos del currículum mixt, amb un mínim de 10 alumnes entre primer i segon.
  • 7.5 Els centres hauran de certificar el compliment del requisit referit al nombre d’alumnes inscrits en aquests ensenyaments a la Direcció General de Currículum i Personalització proporcionant la relació de l’alumnat inscrit en el programa, abans del 15 de setembre de cada curs escolar.
  • 7.6 La Direcció General de Currículum i Personalització comunicarà als centres que no compleixin els requisits la pèrdua de l’autorització per a impartir el currículum mixt de batxiller i de baccalauréat. Els centres han de garantir que l’alumnat inscrit pugui acabar els estudis, per la qual cosa podran seguir impartint el currículum mixt durant un curs més.

I acaba dient, que “tots els centres que imparteixen el currículum mixt a partir del curs 2010-2011 han de reunir els requisits de les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat d’acord amb les modificacions d’aquesta resolució.”