ALEXIA: tutorials i APPs

Amb l’inici del nou curs, les famílies podeu accedir a ALEXIA mitjançant l’APP «Alexia Família» que us podeu descarregar en les store d’Apple o Google, segons correspongui. Un cop instal·lada, per accedir-hi cal informar de l’usuari i contrasenya d’Alexia així com el codi de centre.

  • Per accedir a Alexia cal introduir l’usuari i la contrasenya facilitats mitjançant un correu electrònic per la secretaria del centre.
  • El codi de centre el trobeu a l’aplicatiu Alexia Web, al capdamunt, clicant la icona que s’anomena “Mobilitat”.

El professorat també té el seu APP, que s’anomena «Alexia Aula». Un cop instal·lada, per accedir-hi cal informar de l’usuari i contrasenya d’Alexia així com el codi de centre.

  • Per accedir a Alexia cal introduir l’usuari i la contrasenya facilitats mitjançant un correu electrònic per la secretaria del centre.
  • El codi de centre el trobeu a l’aplicatiu Alexia Web, al capdamunt, clicant la icona que s’anomena “Mobilitat”.

Alhora, us passem els enllaços dels tutorials d’ALEXIA, que també podeu trobar a la nostra web, a l’apartat Secretaria > Documentació Institut: