Matrícula ESO 2021-2022

Període: del 14 al 18 de juny de 2021

Horari: de 10:00 a 13:30

Si no és possible portar la documentació durant aquest horari, poseu-vos en contacte trucant al telèfon 977870154 i demanant per secretaria.

DOCUMENTACIÓ FOTOCOPIADA

  • DNI alumne/a
  • DNI pare i mare o tutor/a legal
  • Targeta sanitària alumne/a
  • Llibre de família (pàgines on hi consten els pares i l’alumne/a)
  • Cartilla vacunacions on hi constin les dosis de vacunes
  • Carnet família nombrosa o monoparental, si és el cas
  • Documentació custòdia en cas de divorci, si és el cas

DOCUMENTACIÓ COMPLIMENTADA

Més informació…

Sortida de Geologia pel PNIN de Poblet

Aquest dilluns 24 de maig, l’alumnat de l’optativa de biologia i geologia de 4t d’ESO de l’institut Joan Amigó va realitzar una sortida per l’entorn proper de l’institut amb l’objectiu d’aplicar els conceptes i coneixements de geologia que estan treballant a l’aula.
L’alumnat va poder comprovar… Llegeix més»