Materials pels hospitals

Ens podeu ajudar fent donació del material que us indiquem
En nom de tots els professionals dels nostres centres, us volem agrair enormement totes les donacions i ajudes que hem rebut fins ara, tant de particulars com d’empreses.
La crida que vam fer la setmana passada per… Llegeix més»

Portes Obertes virtuals

L’escola La Vila és l’escola de tots i totes. Fem de les diferències una oportunitat d’aprenentatge. Pensem que l’acompanyament emocional és bàsic, escoltem als alumnes i creiem en ells. Els infants són sempre el centre de totes les propostes, conscients de la realitat que viu cada un d’ells, el seu entorn, les seves capacitats i els seus interessos.

Som conscients dels canvis de futur que s’intueixen i per tant potenciem habilitats que creiem que seran indispensables pels nostres infants: la flexibilitat, la creativitat, la resiliència i les competències emocionals .

El nostre propòsit és acompanyar a tots els nens i nenes a desenvolupar aquestes competències que els preparin per poder viure amb garanties en un món complex i canviant. L’escola La Vila vol avançar cada vegada més cap a un treball globalitzat i  compromès amb l’entorn.

L’escola està organitzada en tres comunitats: petits (P3-P4 i P5) , mitjans (1r, 2n i 3r) i grans (4t, 5è i 6è). A cada comunitat hi ha un grup de mestres que treballa en equip i comparteix els seus coneixements i habilitats per enriquir al grup.

Per a donar resposta als currículums que regeixen l’educació infantil i primària l’equip de mestres ha vist sempre prioritari treballar amb grups reduïts i amb diferents tipus d’agrupaments.

Les metodologies són competencials i globalitzades. Els infants investiguen de forma natural tot allò que els envolta. Les mestres fan l’acompanyament i perparen propostes que estimulin l’aprenentatge.

L’avaluació és formativa i formadora. Això vol dir que no qualifica a través de proves sinó que es basa en la recollida de dades per fer un seguiment del ritme de cada alumne. L’error forma part d’aquest procés i per tant és una oportunitat per millorar. L’avaluació de l’escola La Vila promou la millora del procés d’aprenetatge  dels alumnes però també de tot el funcionament del centre. Estem en contínua avaluació per poder avançar dia a dia.

Per tirar endavant el nostre projecte comptem amb tota la comunitat educativa i en especial amb les famílies que ens fan confiança i comparteixen aquest propòsit de centre.

Audiovisual de l’escola 1. Audiovisual de l’escola 2  presentat a la Jornada de portes obertes de l’any passat. Presentació Com és l’escola La Vila

8 recomanacions per triar escola. Fundació Jaume Bofill

Segueix el dia a dia de l’escola des dels nostres canals: youtube, facebook, twitter, instagram