DICTADURA 1939-1975. UN PAS ENRERE EN L’EDUCACIÓ

MOMENT HISTÒRIC

A l’Estat Espanyol el 1939 triomfa “El Alzamiento Nacional del General Franco” que es manté fins l’any 1975, any de la seva mort. Les Corts Espanyoles proclamen Rei d’Espanya a Juan Carlos I. Palamós l’any 1942 es fusiona amb Sant Joan. Als anys 60 l’arribada d’immigrants, principalment d’Andalucia, és massiva. El turisme fa canviar la nostra fesomia: s’enderroquen edificis emblemàtics i es construeixen dos gratacels. La Vila de Palamós obté el Premi Nacional de Turisme. Arriben el primers creuers com “El Camberra” (1965) i s’obren les primeres discoteques L’Arboleda, El Savoy, el Marinada i el Garito. El 1972 es construeix el Vila-romà, la segona escola pública a Palamós, d’àmbit comarcal. L’escola en el curs 1964-65, rep el nom de Ruiz Giménez. L’abril de 1969, s’adeqüen uns espais per acollir alumnat amb necessitats educatives especials que hi restaran fins l’any 1976. Al començament de la dècada dels anys 70, neix la “Asociación de Padres de alumnos y amigos de la Escuela Nacional Ruiz Giménez”.

LEGISLACIÓ I EDUCACIÓ

La Dictadura de Franco rebutja els plans educatius de la República i l’única idea que predomina és que l’educació ha de ser catòlica i patriòtica. Deixa de ser catalana, laica i coeducativa. Desapareixen els moviments de renovació pedagògica. El 17 de juliol de 1945 hi ha una nova Llei sobre l’Educació Primària que contempla períodes de graduació escolar:
• Escoles maternals, fins els quatre anys
• Escoles de pàrvuls, dels quatre als sis anys
• Ensenyament elemental, dels sis als deu anys
• Període de perfeccionament, dels deu als dotze anys
El 1970, La Llei General d’Educació, implanta L’Educació General Bàsica obligatòria i gratuïta per tots els espanyols, fins els catorze anys, i incorpora les peculiaritats regionals.

COM S’APRÈN I COM S’ENSENYA

Els principals principis de l’ensenyament són:
– Proporcionar a todos los españoles la cultura general obligatoria.
– Formar el carácter del niño en orden al cumplimiento del deber y a su destino eterno.
– Infundir en el alumno el amor y la idea del servicio a la Patria, de acuerdo con los principios
del Movimiento.

L’aprenentatge és principalment memorístic. A partir de la dècada dels 70, s’inicien canvis en la metodologia i la didàctica, afavorint l’ensenyament individualitzat i en equip.
La llengua d’aprenentatge és el castellà.

EDIFICI  ESCOLAR

Al març de 1966 s’aproven els pressupostos per la construcció del menjador escolar per alumnes i mestres que al febrer de 1969 ja funciona. El preu del menú era de 15 pessetes. S’aprova la construcció de dues aules i un magatzem situat sobre el menjador, al gener de 1975.
L’any 1974 l’escola comença a ser mixta i es treu el despatx del passadís que servia de separació, quedant com és actualment. El diferent color del mosaic del terra ens recorda que eren dues escoles, la dels nens i la de les nenes.