Mestres

El curs 2016-17 els/les mestres de l’escola són:

 

Educació infantil

P3A: Quima Coris Comas                      P3B: Núria Torné Coloreu

P4A: Montse Company Doporto            P4B: Irene Pociello Sellart

P5A: Remei Pino Escribano                   P5B: Mònica Roig Bitlloch

Educació Primària

1rA: Agustina Gómez  Rodríguez           1rB: Cesca Moner Garfia

2nA: Mª Carme Pellicer Muñoz              2nB: Mariona Mestres Vilà

3rA: Lídia Muñoz / Marta Puig                3rB: Dolors Valls Viñals

4tA: Antònia Lozano Gallego                  4tB: MªÀngels Navacerrada Nieto

5èA: Ariadna Cateura Paniagua             5èB: Montse Martí i Núria Garcia

6èA: Roser Espelt Limonge                    6èB: Carme Escapa Vidal

Especialistes:

Educació Especial: Mita Sicars Badia i  Mercè Vilà Collado/ Alexandra Anguera Campillo

Unitat de suport d’Educació Especial: Marta Boira Camacho    Educadora: Montse Alba Delgado

Mestre d’Audicio i llenguatge: Esther López

Equip d’assessorament Psicopedagògic (EAP): Joan Lluís Alonso

Música: Lourdes Valls Estartús

Anglès: Àngela Brull Casadevall i Marissa Marcó Castello

Educació física: Jordi Agusti Morgado i Núria Garcia Fernández

Religió: Dulce Mª Antequera Perea / Elena Moya Ripoll

Suport: Isabel Mateu Alegre, Meli Ramírez Murcia, Pepi Garcia Guerrero

Informàtica infantil i educació artística: Lluís Colàs Berenguer

Auxiliar d’Educació Especial: Elisabeth Pla Verdun

TEI: Yolanda Ibañez Martínez

Centre de Recursos per Deficients Auditius: Mina Córdoba i Cristina Gil

Inspector del Departament d’Ensenyament: Josep Mª Garcia Balda