ACTUALITAT 2008-2012 EDUCAR L’INFANT COM A PERSONA, UN REPTE D’ARA I SEMPRE

Vivim en un món de canvi que fa necessari plantejar-nos, en cada moment, què aprenem, com ho aprenem i per a què ho aprenem. I això implica proporcionar als alumnes unes competències que els ajudin a prendre decisions raonades i adaptades a la societat que els toca viure.

Eduquem i capacitem l’infant per a desenvolupar-se en el món adult, amb les eines necessàries per a viure en una societat que té una dimensió tecnològica, cultural i humana.

Afavorim la relació igualitària entre els homes i les dones i entre les diverses cultures i pobles.

Fomentem valors per a aconseguir una bona cohesió social.

Continuem treballant per a una escola pública catalana, laica, inclusiva, coeducativa, crítica, de qualitat per a tothom i en constant evolució.

 

Les fotos corresponen als grups-classe del curs 2008-2009