Videoconferències amb els grups-classe

Benvolgudes famílies,
Ja fa dos mesos que estem sense escola. Hem anat encarant aquesta situació de la millor manera possible. Amb molts dubtes, ja que és una situació nova i desconeguda per a tots. A l’inici del 3r trimestre ens vam plantejar la possibilitat de fer videoconferències amb els alumnes. Vam tenir un debat al respecte i ens va semblar que alguns dels nostres alumnes podrien quedar-ne exclosos per dificultats de connexió. Vam acordar fer-ho a tall individual i segons demanda. Aquests dies en tornàvem a parlar, sabem que molts infants estan desmotivats i pensem com podríem ajudar. S’hi afegeix que hem rebut també la demanda d’algun grup classe. I per tant, hem acordat fer videotrucades a nivell de grups classe. L’objectiu és veure’ns, parlar, compartir experiències, preocupacions… i és opcional. No volem en cap cas que a cap família se li faci una càrrega haver d’assistir a una videoconferència si a nivell d’organització familiar no es pot. Però és cert que ens agradaria molt poder veure a tots els nens i nenes de l’escola, tan de bo sigui així! Dilluns 18 de maig la mare/pare delegat/da rebrà per whatsapp l’enllaç i l’horari del seu grup per connectar-se. Per facilitar la conciliació familiar oferim possibilitat de matí o tarda. El dimarts 19 de maig s’iniciarem les videoconferències.
Molta salut a tots i totes ??

Per fer les videotrucades ho farem a través de Hangouts meet. Us hem preparat un tutorial per ajudar-vos, en cas que ho necessiteu, a tenir-ho tot apunt per la propera setmana.

Tutorial per accedir a videotrucades de Google meet

L’escola a casa

Dimarts 14 d’abril comença el tercer trimestre. Encara no podem tornar a l’escola.

Per tant és un trimestre virtual i caldrà treballar des de casa. Per aquest motiu hem creat una web que porta per títol L’escola a casa.

Les/els mestres han planificat tasques per cada setmana. Podreu seguir-les per cursos i podreu enviar la feina als mestres. Trobareu també a la web els emails de tots els/les mestres del centre.

Clica a la imatge de l’Escola a casa per saber quines activitats i propostes has de fer per cada curs.