L’escola

Som una escola catalana de titularitat pública del centre de la ciutat i amb una llarga tradició a la ciutat de Palamós (inaugurada el 1933). Ens hem anat adaptant als canvis de la nostra societat i a partir del curs 2006-2007 gaudim d’una escola amb tots els espais reformats. L’edifici conserva la seva façana i elements originals de l’època i ha estat objecte de diferents remodelacions i ampliacions fins a convertir-se en el centre actual que és de dues línies. La nostra ubicació ens permet gaudir de les activitats que ens ofereix la ciutat.
Un elevat percentatge de l’alumnat prové de barris propers a l’escola, però donada l’extensió del municipi, també hi ha alumnat que ve de llocs més distants. El nivell socioeconòmic de les famílies i les seves ocupacions són de caràcter divers.

Té entre 460 i 480 alumnes, des del grup de 3 anys fins als nens de 6è.

La nostra escola és:

· Escola catalana.

· Escola inclusiva. Educació per a la diversitat.

· Escola democràtica, dialogant i oberta a la participació.

· Escola aconfessional i pluralista.

· Escola coeducadora i no sexista.

· Educació per a la pau, la cooperació i la solidaritat.

· Educació transversal per a l’assoliment de les competències bàsiques.

· Escola plurilingüe.

· Escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació.

· Educació com a procés integral.

· Coherència en el procés de l’alumne.

· Educació per a la socialització.

· Capacitat d’innovació.

· Experimentació.