DEMOCRÀCIA 1975-2012. CAP A UNA ESCOLA PARTICIPATIVA

MOMENT HISTÒRIC

A l’Estat Espanyol, després de dos anys de transició, el 1977 Adolfo Suárez d’UCD (Unión de Centro Democrático) guanya les primeres eleccions democràtiques. A Catalunya es recupera l’Estatut i la Generalitat. A Palamós es fan manifestacions per salvar el patrimoni litoral “Salvem S’Alguer” i “Salvem Castell”. L’any 1976, a la Rutlla Alta, la casa de can Xec s’habilita com a escola pels alumnes amb necessitats educatives especials i a l’any 1982 s’inaugura l’escola actual, “Els Àngels”. A l’escola, l’any 1981 es fa la primera cercavila de carnaval pels carrers del poble. El novembre de 1984 els alumnes ja llueixen l’escut al xandall esportiu. Al juny del 1990 es celebra la primera milla urbana de l’escola Ruiz Giménez. Es programen les primeres activitats extraescolars, promogudes per l’APA i l’Ajuntament. Tant a nivell estatal, com autonòmic, com municipal, amb les eleccions democràtiques, s’ha anat consolidant la democràcia.

LEGISLACIÓ I EDUCACIÓ

L’any 1985 s’aprova una nova Llei, la LOE, basada en els principis de llibertat, igualtat, tolerància, pluralisme i gratuïtat. S’incorpora la participació conjunta de pares, mestres i administració, en la comunitat escolar. L’any 1990, amb la LOGSE, s’estableixen les etapes d’Educació Infantil (Llar d’Infants i Parvulari), d’Educació Primària (obligatòria fins els 12 anys) i d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) que arriba fins els 16 anys. L’objectiu fonamental d’aquesta llei és proporcionar al nens i les nenes una formació plena i integral que els permeti desenvolupar la pròpia personalitat de manera crítica i exercitant els valors ètics i socials. A partir del curs 1997-98, l’escola passa a ser un CEIP (Centre d’educació Infantil i Primària).

COM S’APRÈN I COM S’ENSENYA

El curs 1981-82, a proposta del Claustre de Professors i amb el vist-i-plau dels pares reunits en assemblea, l’escola sol·licita a la Generalitat ser Escola Catalana. A partir del setembre del 1982, el català és la llengua vehicular d’aprenentatge. És una de les primeres escoles de Catalunya en prendre aquesta iniciativa. Els continguts s’ensenyen tenint en compte els conceptes, els procediments i les actituds. L’alumne aprèn a aprendre. L’escola torna a ser una escola activa i participativa.

EDIFICI ESCOLAR

El 4 de febrer de 1980 s’inaugura el parvulari amb capacitat per 120 alumnes. Al novembre de 1986 es fan millores a l’escola: es reobre el menjador escolar, es pinta la façana i l’interior, es reparen portes i finestres, es baixen els sostres i es canvia la instal·lació elèctrica. Es construeix la pista de futbol i els vestuaris, i es posa llum a la pista de bàsquet. Al 1996 s’amplia el parvulari, aules de P3, sala psicomotricitat i sala d’usos múltiples. Durant el període 2000-2007 es porta a terme l’ampliació actual de l’escola. Es recupera l’edifici del 1933 i es fa una nova construcció a la zona de la pineda: menjador, cuina, gimnàs, despatxos i aules de música i plàstica.