ABANS DE 1931: L’AFANY DE CONSTRUIR UNA ESCOLA PÚBLICA

MOMENT HISTÒRIC

A l’Estat Espanyol el 1874 és proclama rei d’Espanya Alfons XII i el 1876 s’aprova la nova Constitució, en vigor fins el 1923. El 1885, la reina Maria Cristina assumeix el mandat fins el 1902, quan puja al tro Alfons XIII. Durant el seu regnat s’instaura la Dictadura de Primo de Rivera (1923- 1930) i el 1931, amb la proclamació de la segona república i una nova constitució, el rei es veu obligat a exiliar-se.

A Palamós s’inaugura el Tren Petit el 1887, es construeix el Moll Nou el 1902 i el Passeig del Mar el 1914.

LEGISLACIÓ I EDUCACIÓ

Regeix la Llei educativa del 9 de setembre de 1857 que contempla que l’ensenyament elemental sigui obligatori dels sis als nou anys. Segons l’article 8 de la mateixa llei, ”los que no cumplieren con este deber, serán castigados con la multa de 2 hasta 20 reales”. Els continguts són: doctrina cristiana, història sagrada, lectura, escriptura, gramàtica i ortografia castellana, aritmètica i sistema legal de mesures, peses i monedes. Pels nens: agricultura, indústria i comerç, segons les característiques del poble. Per les nenes: labors pròpies del sexe, dibuix aplicat a les labors i nocions d’higiene domèstica.


COM S’APRÈN I COM S’ENSENYA

L’aprenentatge utilitza bàsicament el llibre i la llibreta, però també ofereix diverses activitats com: visita a l’Hospital de Palamós, visites d’escoles d’altres pobles, exposicions de treballs dels alumnes, sortida al teatre Carme per veure la pel·lícula Maria de Magdala, revista escolar de l’escola de nois, visita de l’exposició universal de Barcelona (només els nois) i celebració de la festa de l’arbre (nens i nenes). S’ensenya català i història de Catalunya.


EDIFICI ESCOLAR

A partir del 1700, el Consell de la Vila lloga cases per fer-les servir d’estudi i com a vivenda de mestres. El 1772 es construeix un edifici per escola, darrere l’església. El setembre de 1920, davant de la necessitat d’un nou edifici, es fa un míting al teatre Carmen. A l’agost del 1922 es fa una crida per animar els palamosins a fer donacions pro escoles. Entre 1925 i 1930 es coneixen tres projectes arquitectònics: un al camp de futbol vell, un altre al passeig i el darrer al carrer Foment, que serà el definitiu. El projecte s’aprova amb un pressupost de 395.924’96 pessetes i l’ajuntament posa en circulació 500 accions de 500 pessetes per aportar cabals per a la construcció de les escoles. L’obra s’inicia el 7 de juliol de 1931 i finalitza el 9 de juliol de 1933.