REPÚBLICA 1931-1939. L’ESCOLA NOVA: ACTIVA, DIALOGANT I CATALANA

MOMENT HISTÒRIC

A l’Estat Espanyol es manté la política de la república fins el 1939. El canvi de tendència s’inicia el 1934 amb la Revolució d’Asturias. El 1936, amb el triomf del “Frente Popular” en les eleccions, comença la Guerra Civil, que durarà fins el 1939. A Catalunya les Corts de Madrid aproven l’Estatut de Catalunya. Tenim autonomia per a construir i gestionar les escoles, però no els mitjans econòmics per portar-ho a terme.

A Palamós esclata la Guerra Civil el 18 de juliol de 1936. Al pati de l’escola s’hi construeix un refugi antiaeri. Palamós és bombardejat repetides vegades i es fa difícil seguir el ritme normal de classe.

LEGISLACIÓ I EDUCACIÓ

La Constitució de 1931, a l’apartat de principis educatius, instaura un sistema públic, gratuït i laic. “Se reconoce a las Iglesias el derecho de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”. Existeix la llibertat de càtedra i es regula el bilingüisme (les escoles primàries poden ensenyar en llengua materna).

COM S’APRÈN I COM S’ENSENYA

 L’octubre de 1936, la Generalitat aprova el decret de coeducació, nens i nenes comparteixen classe i aprenen amb els mateixos llibres. S’apliquen les teories de l’Escola Nova (Montessori, Freinet, Decroly), procedents d’Europa. A Catalunya, sota el pensament de Ferrer i Guàrdia, es dóna importància a aprofitar la natura i l’entorn com a metodologia d’aprenentatge, fomentant l’esperit crític en contra de la memorització i repetició de dades.
La llengua d’aprenentatge és el català.

EDIFICI ESCOLAR

S’inaugura l’escola, el 30 d’octubre de 1933.